Wat we doen

Onze Werkwijze

In al onze projecten is de mens onze inspiratie, voor welke je ook een oplossing zoekt. Wij nemen altijd 3 stappen. Met allerlei vormen van design research verdiepen wij ons in jouw doelgroep. Verbeelden hun verhalen tot verhelderende inzichten. En vernieuwen met innovatieve concepten voor een betere toekomst.

Onze aanpak wordt continu gevoed met state of the art kennis van design en andere wetenschappen, met een sterke basis in de Double Diamond methodiek en het proces van divergeren en convergeren (British Design Council, 2005). Onze design principes zijn: mensen centraal, nieuwe perspectieven gebruiken, empathisch visualiseren, co-creatie en iteratief werken.

Hoe we het doen

Drie concrete stappen

Stap 1

Verdiepen

Met allerlei vormen van exploratief design research, verdiepen we ons – samen met jou als opdrachtgever – in de leefwereld van je doelgroep en hun behoeften. Nu en in de toekomst. Met contextmapping en research through design brengen we de verhalen van jouw doelgroep in beeld. Dé methode voor inzicht in de leefwereld van échte mensen.

Stap 2

Verbeelden

We verbeelden de verhalen van mensen tot inzichtelijke frameworks zoals infographics, klantreizen, service blue-prints en persona’s. Om empathie en draagvlak te creëren. Inspirerende tools als toepasbare instrumenten. Toegankelijk, deelbaar en inspirerend voor jouw team, en gevuld met verhalen van échte mensen.

Stap 3

Vernieuwen

Samen met de doelgroep en organisatie ontwerpen we toekomstbestendige concepten die behoeften raken en gedragsverandering teweegbrengen. We reframen én ontwerpen iteratief. We creëren zowel een nieuw perspectief op jouw uitdaging én evalueren we de oplossingen daarbinnen middels prototypes met de doelgroep. We realiseren en implementeren concepten met samenwerkingspartners.

Alles komt samen bij Muzus

Ga in gesprek met ons!