Algemene voorwaarden

Met het invoeren van je persoonlijke gegevens op onze website ben je akkoord met het opslaan van deze persoonlijke gegevens in onze beveiligde database.

Muzus respecteert jouw privacy en behandelt jouw persoonlijke gegevens zorgvuldig. Wij delen jouw gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het project. In dit geval vragen wij altijd nadrukkelijk om jouw toestemming.

Op verzoek kunnen desbetreffende gegevens altijd worden verwijderd. Muzus benadert je uitsluitend voor nieuws en deelname aan projecten. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens, wat betekent dat wij jouw gegevens nooit zullen doorsturen/doorverkopen aan derden.

Om met alle aandacht naar jouw verhaal te kunnen luisteren en jouw ervaringen en behoeften mee te nemen in ons project, nemen wij ieder interview op voor intern gebruik binnen het projectteam. Dit team bestaat uit medewerkers van Muzus, de desbetreffende klant en eventuele betrokken stakeholders. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een gesprek nog een keer luisteren. Na afronding van een project, worden deze opnames vernietigd.

In onze opleveringsdocumenten voor de klant gebruiken wij soms audio snippets uit een interview. Een snippet is een audiofragment van een kort stukje van een interview. In het selecteren van de snippet zorgen wij dat de inhoud niet herleidbaar is naar jou als persoon. Deze snippets zijn onderdeel van het resultaat en worden niet verwijderd.

Je doet altijd anoniem mee. Dus in resultaten zal je nooit, zonder dat er uitdrukkelijke toestemming aan je is gevraagd, genoemd worden met naam en toenaam.

Tijdens onze projecten geven we je soms gevoelige (nieuwe) informatie van onze klanten over bijvoorbeeld nieuwe producten of diensten. De informatie die tijdens het onderzoek wordt vrijgegeven is vertrouwelijk en dient daarom niet te worden herhaald buiten het onderzoek. Dat houdt ook in dat je zelf geen audio-, video- of foto opnames mag maken. Wij willen jou dan ook vriendelijk verzoeken om je mobiele telefoon uit te zetten tijdens het interview of de workshop.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

We voeren onze interviews en workshops op locatie, online of telefonisch. Bij het informeren over onze projecten, je bezoek aan onze website en het onderzoek zelf verwerken wij persoonsgegevens. Het kan gaan om de volgende persoonsgegevens: 

 • jouw naam 
 • jouw geboortejaar 
 • jouw adres, telefoonnummer en e-mailadres 
 • jouw geslacht 
 • foto’s en video’s van jouw deelname 
 • jouw antwoorden op vragen: je ervaringen en behoeften 

 

Voor zaken waarvoor je uitdrukkelijke toestemming is vereist zullen wij je die vooraf vragen (bijvoorbeeld in het geval van verwerking van gegevens betreffende je gezondheid) en die gegevens pas dan verwerken. Je kunt die toestemming altijd weer intrekken. 

Soms hebben we één of meerdere van de bovenstaande gegevens nodig. Bijvoorbeeld je adres in het geval van een een thuisinterview of je e-mailadres voor een online gesprek. Wij zullen jouw gegevens enkel gebruiken voor het aangegeven doel.

Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens? 

Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden: 

 • Om je te benaderen voor deelname aan projecten 
 • Om deelname aan projecten mogelijk te maken 
 • Om inzichten uit contextmapping onderzoek te presenteren aan onze opdrachtgevers 
 • Om je vergoedingen voor deelname te kunnen toesturen 
 • Om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen 

 

Je persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. 

Vergoeding 

De vergoeding na jouw deelname aan een onderzoek wordt veelal toegekend in de vorm van een cadeaubon. De vooraf afgesproken waarde staat vermeld in de e-mail ter bevestiging van deelname. De vergoeding is inclusief eventueel gemaakte parkeer- en of reiskosten, tenzij anders vermeld.