Onze methodieken en technieken

Ontwerpers van Muzus zijn creatief maar ook heel analytisch. Met zowel ingenieurs- als academie-achtergronden in ons team zijn we procesmatig sterk en inhoudelijk origineel. Er zijn een aantal methoden en technieken waarop wij landelijk de meeste expertise hebben, en de gangbare ontwerp aanpak die wij als geen ander beheersen. We creëren graag een aanpak op maat voor jouw vraagstuk!

Methode

Contextmapping

De klant is expert

Contextmapping is dé methode voor inzicht in de leefwereld van échte mensen (TU Delft, 2005). Wij zien jullie klanten als experts van hun ervaringen. Hierbij is ‘make and say’ het basisprincipe. Bij nieuwe producten en diensten, gaat het over behoeften in een gewenste toekomst. Met technieken uit de psychologie brengen jouw klanten hun behoeften in kaart, en vertellen hun persoonlijke verhalen. Samen met mensen verkennen we hun dromen, wensen, angsten, aspiraties en ideeën voor die toekomst. De methode levert naast inzicht ook betrokkenheid, van klant én medewerker. 

Heden, verleden en dán toekomst

Mensen kunnen goed vertellen over hun huidige ervaringen. Behoeften in de toekomst zijn lastig te verwoorden. Open opdrachten helpen mensen bewust hun herinneringen en ervaringen in kleine stapjes te exploreren. Vanuit het heden reflecteren op ervaringen in het verleden, laat mensen toekomstige wensen en dromen ontdekken.

Methode

Research through design

Met ‘research through design’ zetten we onze ontwerpkracht in om de behoeften van mensen in de toekomst te onderzoeken. Bijvoorbeeld in behoeftenonderzoek en toekomstbelevingen. We ontwikkelen interventies op maat, waarmee mensen mogelijke toekomsten kunnen ervaren. Zo helpen wij hen ons nú vertellen wat zij stráks nodig hebben. De kracht van ‘research through design’ is de veranderpotentie. We onderzoeken gedragsverandering door het uitproberen van nieuwe ideeën en oplossingsrichtingen. Met ontwerpoplossingen in onderzoek, breng je (onvoorziene) factoren op persoonlijk en maatschappelijk niveau in kaart. Hoe beïnvloeden interventies het gedrag en de behoeften van mensen? Door dit in mensen hun context te exploreren, brengen we naast het denkvermogen ook het doenvermogen van mensen in kaart.

Design research tools

Persona’s en klantreizen

We verbeelden inzicht uit contextmapping onderzoek middels storytelling in rijke visualisaties. Ze vormen de brug vanuit onderzoek naar innovatie en zijn de haakjes om vanuit te ontwerpen. Hiermee zorgen we dat inzichten kort, bondig en visueel deelbaar zijn binnen je organisatie. 

Onze persona’s geven inzicht in behoeften, gedrag en ervaringen van een groep mensen. We segmenteren op behoeften en niet op feitelijkheden. Dit biedt kansen voor innovatie vanuit behoeften en handvatten voor interventies om gedrag te veranderen. Onze klantreizen geven de behoeften en ervaringen weer in de tijd. Welke sleutelmomenten zijn er waar je als organisatie op kunt inspelen? En wat betekenen deze momenten voor de verschillende persona’s?

Design research tools

Infographics & praatplaten

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Onze infographics structureren complexe informatie op heldere visuele wijze. Ze brengen inzicht uit onderzoek in beeld, zijn toepasbaar en actiegericht. Onze praatplaten structureren en versimpelen (moeilijke) gesprekken. Ze maken informatie visueel en behoeften bespreekbaar. We ontwikkelen ze als design research tool in onze projecten en als product voor organisaties voor bewustwording.

Methode

Conceptontwikkeling: van idee tot prototype

We vernieuwen in onze projecten met innovatieve concepten. We ontwerpen vanuit behoeftenonderzoek. We hebben de ambitie om de missie van organisaties te verenigen met de behoeften van mensen. Op deze manier kunnen we écht impact maken voor de wereld, onze klanten en de mensen om wie het gaat. We maken concepten tastbaar middels storyboards, tekeningen en prototypes om deze vroeg in het proces te evalueren met eindgebruikers.

Methode

Service design

Service design is een techniek. Een service designer benadert een vraagstuk holistisch en neemt behoeften van de doelgroep en stakeholders als uitgangspunt om vernieuwing teweeg te brengen. Het is een gefaseerd proces dat geschikt is om complexe vraagstukken aan te pakken. Binnen service design bestaan allerlei methoden en technieken waar wij expert in zijn, zoals customer journey mapping, service blueprinting en business model design.  

Wij werken zowel voor commerciële klanten als overheid en non-profit. Wij zijn service designers met een sociaal hart.

Service design zet de klant centraal en maakt daarmee impact in het dagelijks leven van mensen. Niet alleen in dienstverlening, maar ook in sociale vraagstukken en maatschappelijke transities. In iedere fase is het klantperspectief leidend. Onze uitkomsten vervullen behoeften en brengen gedragsverandering teweeg. Het resultaat is een vernieuwend product, systeem, proces, interventie of een combinatie hiervan met positieve impact. 

Meer leren over onze methodieken?

Bekijk Muzus Academy