Rotterdam circulair

In 2030 is circulair de maatstaf in Rotterdam. Maar hoe kunnen we nu zoveel mogelijk mensen in Rotterdam circulair laten handelen? En hoe ontwerpen we hiervoor?

Download het rapport
Contextmapping onderzoek

Circulair gedrag in kaart

De gemeente Rotterdam heeft het programma Rotterdam Circulair opgezet, met als doel dat over 10 jaar circulair de maatstaf is voor alle inwoners en ondernemers van Rotterdam. Dit vergt gedragsverandering van mensen. Om het gedrag van mensen goed te begrijpen, heeft Muzus een grootschalig contextmapping en Research through Design onderzoek naar het circulaire gedrag van mensen en hun drempels en drijfveren hierbij. Dit onderzoek vond plaats op straat in verschillende wijken in Rotterdam met allerlei aansprekende opdrachten en artefacts. Het resultaat is samengevat in circulaire persona’s die clusters van behoeften en drempels representeren. Daarnaast hebben we de inzichten vertaald naar ontwerpcriteria en conceptrichtingen voor interventies ten behoeve van circulair gedrag. De tools worden ingezet door partijen in Rotterdam die zich bezig houden met circulariteit.

Het resultaat

Circulaire persona's

Waarom scheidt Kim haar afval niet, en Mason wel? En brengt Sharida haar kapotte broodrooster naar de milieustraat, maar propt Willem hem in de vuilnisbak? Welke beweegredenen zitten achter dit gedrag? Dat wilde gemeente Rotterdam weten. Want als je weet waarom iemand iets wel of niet doet, kun je je dienstverlening, producten en communicatie hierop aanpassen. Met deze informatie stemmen we de aanpak gericht af op de Rotterdammer.

Bekijk hier de personaset
Ik ben oud en aan het einde van mijn leven. Ik probeer te ontspullen, maar het lukt nog niet.

Meer weten?

Mail Roos