Domein

Duurzame toekomst

Iedereen verdient een mooie en gezonde wereld, ook de generaties na ons. We krijgen steeds meer te maken met extreem weer en fossiele brandstoffen raken op. Hoe zetten we in Nederland samen de energietransitie in? Hoe zorgen we dat inwoners circulair handelen? Wat heb je nodig om klimaatadaptief te handelen in je eigen dagelijks leven?

Een paar voorbeelden

Projecten binnen dit domein