Gezondheidsverschillen in de samenleving

Roken is een van de belangrijkste oorzaken van gezondheidsachterstanden. Mensen met een lage opleiding profiteren veel minder van het beleid en maatregelen om te stoppen met roken. Zij hebben meer moeite om van het roken af te komen en ondervinden grotere gevolgen voor hun gezondheid van het roken. Terwijl iedereen in Nederland het recht heeft op een lang en gelukkig leven, heeft niet iedereen gelijke kansen.

Een rookvrij leven voor iedereen

De impact van roken

In het programma Rookvrij Leven voor Iedereen werkt Muzus met een social design aanpak in twee wijken in Hilversum en Harderwijk. Samen met de wijkbewoners werken we aan een verbeterde toegang tot stoppen met roken-zorg. We doen dit samen met Pharos, de GGD, professionals uit de sociale sector en de zorg, sleutelpersonen en ervaringsdeskundigen. In het programma werken tientallen wijken in heel Nederland met deze wijkaanpak. De leerlessen uit Hilversum en Harderwijk delen we binnen het programma met als doel een rookvrije wereld voor iedereen. 

Hoe ga jij het gesprek aan?

De praatpeuk

Praten over (mee)roken is vaak moeizaam. Terwijl 80% van mensen die roken wil stoppen met roken. Binnen dit project hebben we onderzocht hoe je laagdrempelig het gesprek hierover aan kunt gaan. 

Als eerste tastbare interventie hebben we samen met Pharos de praatpeuk ontworpen. De praatpeuk triggert een gesprek over roken. Over de wens om te stoppen. Het uitspreken van die wens is de eerste stap naar daadwerkelijk stoppen. De praatpeuken zoals nu gebruikt in de wijken zijn gemaakt door kunstenares Emmeke Eijsbouts. De peuk is ontwikkeld naar idee van Lot Broos die extra steun zocht tijdens het stoppen. De knuffelpeuk heeft ze samen met haar moeder, ooit ook een verstokt rookster, gemaakt om heerlijk te omarmen in tijden van nood. 

Het gesprek breder insteken

Wederzijds vertrouwen

We kijken breder naar wat er nodig is. We betrekken de mensen er zelf bij. Wat moet er gebeuren in hun leven om de stap te maken naar een rookvrij leven. Waar lopen ze tegenaan? Ook de locatie waar je dit gesprek voert is belangrijk. Waar voel je je prettig? Dit kan bijvoorbeeld op de sportclub. Op het schoolplein of in het buurthuis. 

Naast de Praatpeuk zijn er daarom ook andere interventies ontwikkeld die hulpverleners in de wijken ondersteunen. Zo stimuleert het ‘magneetbord’ het gesprek over positieve gezondheid met inwoners. Het werkt om het gesprek breder in te steken. Dit zorgt voor wederzijds vertrouwen om oordeelloos het gesprek in te gaan.

Mythes over tabaksverslaving in beeld

Fotoserie

‘Als je het goede voorbeeld geeft, geeft straks niemand meer het verkeerde voorbeeld’

In zes beelden worden verschillende onderwerpen behandeld waar een gevoel van schaamte, onmacht of onbegrip aan hangt. Ieder beeld illustreert hoe de verslavende sigaret eigenlijk een belemmering vormt voor je vrijheid. Het laat de knel zien waar je in vastzit.

Toch is de serie hoopvol. Dat is essentieel als je gesprekken over stoppen met roken wil aanmoedigen. Pharos en Wanda de Kanter, voorzitter rookpreventie jeugd, schreven daarom bijbehorende titels en teksten met een positieve insteek, volgens motiverende gespreksvoering. De beelden worden gebruikt om een gesprek over roken op gang te brengen.

Fotograaf Sas Schilten bracht de inwoners zonder franje in beeld.

Prikkelen met een gesprek

De babbelschijf

Na uitgebreide interviews met zowel inwoners als experts blijkt dat stoppen met roken voor veel mensen een uitdaging is die voortdurende ondersteuning vereist. Daarom gaat ons wijkteam de komende maanden de straat op met de ‘babbelschijf’.

De babbelschijf is een handig hulpmiddel voor het voeren van een gesprek over roken. Verschillende kennisgebieden komen samen in de schijf. Kennis over het voeren van een motiverend gesprek. Kennis van verslavingszorg. Coaching. En persoonlijke ervaringen. Zo kunnen alle leden van het wijkteam succesvolle gesprekken voeren met inwoners.

Wij geloven dat we met persoonlijke interacties de eerste stappen kunnen zetten richting een rookvrij leven.

Meer weten?

Mail Sanne