Domein

Lang en gelukkig leven

De overheid vraagt ons langer zelfstandig thuis te wonen. Maar hoe doe je dat, als je ouder wordt en je gezondheid achteruit gaat? Of je chronisch ziek bent? Wat heb je nodig om lang en gelukkig te leven? En wat heeft jouw omgeving nodig om je daarbij te helpen? Wij zorgen dat mensen hier tijdig over nadenken en naar (kunnen) handelen. En werken samen met gemeenten en organisaties om voorzieningen aan te sluiten op échte behoeften.

Een paar voorbeelden

Projecten binnen dit domein