Politievisiediner

Tijd om aan tafel te gaan! In het Politie Visie Diner hebben we met verschillende maatschappelijke organisaties, gereflecteerd op de samenwerking met politie. Medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdzorg, GGZ, Woningcorporaties en gemeente waren onze tafelgenoten.

In gesprek

Ingrediënten voor een goede samenwerking

Onze insteek: praten van mens tot mens, in plaats van functies of organisaties onder elkaar. We gebruikten het eten als metafoor. Zo werd het diner afgesloten met het dessert. De gasten gaven een nieuwe invulling aan ingrediënten en dachten daarmee na over wat er écht nodig is om samenwerking te verbeteren in 2025.

What If Lab

Politie in 2025

De politie handhaaft de wet, maar biedt ook een helpende hand waar nodig. Hoe ervaren maatschappelijke organisaties de samenwerking met politie in Nederland? In het What If Lab mochten wij een frisse blik werpen op de Politie in 2025 door de ogen van maatschappelijke organisaties.

Meer weten?

Mail Neele