Domein

Veilige en prettige leefomgeving

Samen leven in een veilige en prettige buurt. Je veilig voelen is één van de universele basisbehoeften. Wat zorgt voor een veilig en zeker gevoel? Welke rol spelen de mensen om je heen hierin? Wat kunnen instanties daarin betekenen en hoe geven we goede invulling aan de omgevingswet? Wij werken aan en met initiatieven op dit vlak, zowel landelijk als heel lokaal, om samen een prettige leefomgeving te maken. Heel concreet bij vernieuwing van de stad door middel van burgerparticipatie, maar ook ver in de toekomst bijvoorbeeld rondom de digitale transitie.

Een paar voorbeelden

Projecten binnen dit domein