Mysterie Module Rechtsbescherming

Voor inwoners van Nederland kan het moeilijk zijn om hun recht te halen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de aardbevingszaken in Groningen, het kinderopvangtoeslagschandaal en de zaken rond bedrijven als Tata Steel en Chemours. Rechtsbescherming is voor veel gemeenten en organisaties een relatief nieuw onderwerp. Daarom hebben Divosa en Sociaal Werk Nederland in een handreiking in kaart gebracht wat goed werkt en wat knelt bij (sociaal)juridische informatie, advies en ondersteuning. Maar hoe zorg je ervoor dat de informatie uit de handreiking ook terecht komt bij de professionals die hier baat bij hebben?

In co-creatie

Ontwerpproces

Om gemeenten en sociaaljuridische organisaties te motiveren de handreiking te lezen en te gebruiken, verdiepten we ons in hun leefwereld; Wat is de rol van rechtsbescherming in hun dagelijkse werk? Welke variabelen spelen hierbij een rol? Wat zijn hun behoeften? Om vervolgens in co-creatie en middels verschillende ontwerpiteraties en gebruikerstesten de Mysterie Module te ontwikkelen.

Om aan te sluiten bij de diversiteit aan onderwerpen, werkwijzen en behoeften hebben Muzus en Justice42 twee varianten van de Mysterie Module ontworpen: een fysieke en een digitale. Het doel van deze modules is om te inspireren en prikkelen. Om in gesprek te gaan over rechtsbescherming en hoe dit beter kan in organisaties, gemeenten of regio’s. De modules bestaan uit fictieve casussen, die niet tot in detail zijn uitgewerkt, met hints gebaseerd op echte verhalen.

“Wij hadden aan de hand van de Mysterie Module een goed gesprek waarbij we het niet met elkaar eens waren. Maar het is goed dat we dit konden uitspreken want dan kan je daarna in oplossingen denken.”

Ik ben op zoek naar iets waarmee ik het gesprek kan aangaan met gemeenten over het belang van rechtsbescherming. Ik denk dat de uitkomsten van dit project mij hier goed bij gaan helpen.
Met documenten als hints

Fysieke Mysterie Module

De fysieke Mysterie Module Rechtsbescherming bevat tien casussen met hints welke zijn gebaseerd op échte documenten. Een casus speel je met collega’s en/of partijen uit een lokaal netwerk. In een samenwerkingsverband probeer je de omschreven mysteries te ontrafelen, ontvang je hints en evalueer je hoe de lokale rechtsbescherming verbeterd kan worden.

Nieuwsgierig geworden naar de fysieke Mysterie Module? Vraag hem aan via e-mail.

Mail naar Divosa
Met audiofragmenten

Digitale Mysterie Module

De digitale Mysterie Module Rechtsbescherming bevat zes (andere) casussen met audiofragmenten. De stappen die doorlopen worden zijn hetzelfde als bij de fysieke module, waarbij het mysterie van de digitale module bestaat uit een audiofragment.
Door naar het audiofragmenten te luisteren, hoor je diverse ervaringen van inwoners en uitvoerders. Tijdens het ontrafelen van de mysteries en het reflecteren op de casussen, ontdekken de deelnemers in groepsverband hoe de sociaaljuridische ondersteuning voor inwoners kan worden versterkt. Als er geen collega’s gevonden worden om de mysteries mee te ontrafelen, of als iemand weinig tijd heeft, kan er ook gekozen worden om alleen naar de ervaringen te luisteren uit de audiofragmenten.

Nieuwsgierig geworden naar de digitale Mysterie Module?

Bekijk deze bij Divosa

Meer weten?

Mail Roos