Domein

Bestaanszekerheid

“Toen ik ging werken, kon ik mijn huur niet meer betalen”. Kun jij met zekerheid zeggen of je volgende week kan rondkomen? Financiële onzekerheid maakt het moeilijk om vooruit te denken. Bestaansonzekerheid brengt stress, beïnvloedt je keuzes en beperkt je in je mogelijkheden. Hoe kunnen we mensen helpen te leven naar alles wat ze in zich hebben?

Een paar voorbeelden

Projecten binnen dit domein