De Vroetels voor klimaatadaptatie

Door klimaat­verandering krijgen we steeds vaker te maken met extreem weer: hevige regenval of periodes van droogte. Wat kunnen we in onze eigen omgeving hieraan doen? De wijk Fellenoord (Breda) is een van de meest versteende wijken in Nederland. Hoe krijgen we de inwoners daar zover om mee te denken en mee te praten over klimaat­adaptatie?

Het concept

De Vroetels

Om versteende volkswijken groener te maken en bewoners daar actief bij te betrekken, introduceerden we de Vroetels; kleine monstertjes die onder de grond leven en een gezonde bodem nodig hebben. Door kinderen het verhaal van Vroetels te vertellen en laten delen, werkten burgers zelf mee aan het vergroenen van hun wijk. Zo hebben zij eigenaarschap over hun eigen wijk, en draagt iedereen een spreekwoordelijk steentje bij aan klimaatadaptatie!

“Onder onze voeten, ver voorbij de tegels, tussen alle insecten en het riool ligt de wereld van de Vroetels.”

Project Design Thinking en Extreem Weer

Dit project voor gemeente Breda was een van de vijf cases van design thinking en extreem weer van de Provincie Noord-Brabant.

Meer weten?

Mail Helma