Burgerparticipatie

In de omgevingswet is het uitgangspunt om de fysieke leefomgeving samen in te vullen met inwoners, ondernemers en andere stakeholders. Gemeenten vragen om een plan voor actieve betrokkenheid en afstemming met omwonenden bij (her)ontwikkelingen. Maar op welke momenten, op welke manier en in welke mate betrek je omwonenden? Hoe bereik je (de juiste) mensen? En hoe doe je dat op een inclusieve manier?

De straat op

Voor Veldboom Vastgoed deden wij in 2021 op drie locaties in Nederland burgerparticipatie-onderzoek. Hiermee brachten wij het DNA van wijken in kaart: de kracht, de sterke punten en dromen voor de toekomst. We spraken omwonenden op een laagdrempelige manier en leerden van hen wat er leeft in de wijk. Welke korte en lange termijn zorgen er zijn, op welke manier ze betrokken willen worden bij de nieuwe ontwikkeling en hoe we hen betrokken houden. Al onze stappen, tools en leerlessen voor het betrekken van omwonenden bij (her)ontwikkelingen bundelden we in een praktisch overzicht: Het Burgerparticipatie Handboek.

Meer weten?

Mail Sanne