Angst voor digitaal bankieren

Het betalingsverkeer digitaliseert snel. Steeds meer bankzaken kunnen geregeld worden via internet- of mobiel bankieren. Een grote groep mensen ervaart echter angst voor digitaal bankieren of laat dit door iemand uit hun sociale omgeving doen.

Uit ons onderzoek blijkt dat Digistarters vaak wel graag zelf aan de slag willen, maar niet altijd weten hoe en waar zij moeten beginnen. Op basis hiervan hebben wij materialen ontwikkeld voor bibliotheken, welzijnswerkers, vrijwilligers, hulpverleners en anderen die mensen helpen bij het stap voor stap zelfstandiger digitaal bankieren. Zo werken we samen aan het toegankelijker maken van digitaal bankieren, zodat iedereen mee kan blijven doen.

Hulpmiddelen

Toolkit Digitaal Bankieren

Het stappenplan ‘Bankieren vanaf de bank’ helpt bij het achterhalen van het startpunt en het formuleren van een hulpvraag. Het brengt de route naar zelfstandig digitaal bankieren in kaart en begint met de noodzakelijke stappen. De stappen daarna bieden stap voor stap meer uitdaging, de route eindigt met optionele stappen. Onderweg wordt de nadruk gelegd op het belang van veilig online bankieren, om hulp vragen en handelingen te blijven herhalen.

De ‘Mobiel bankieren kaarten’ geven een blik in de wereld van mobiel bankieren. De kaarten laten Digistarters en hulpverleners gezamenlijk ‘in de applicatie kijken’ zonder dat hierbij privacygevoelige informatie nodig is. Ook krijgt men meer inzicht in de diverse functionaliteiten zonder de angst om verkeerd te klikken. Op elke kaart is een versimpelde versie van een handeling te vinden, met bijbehorende toelichting op de achterkant.

De hulpmiddelen zijn individueel en in een groep inzetbaar en ontwikkeld om hulpverleners te ondersteunen bij hulpvragen rondom digitaal bankieren.

Wilt u de toolkit Digitaal Bankieren zelf inzetten? Bestel deze kosteloos via de link hieronder.

Bestel de toolkit
Onderzoek

Digistarters in beeld

In opdracht van Betaalvereniging Nederland, Netwerk Digitale Inclusie 55+ Rotterdam en Alliantie Digitaal Samenleven heeft Muzus onderzoek gedaan naar het wegnemen van angst voor internet- of mobiel bankieren bij Digistarters. Met ons onderzoek richtte we ons op ‘ouderen’: mensen tussen de 55-75 jaar, die wel digitaal vaardig zijn maar niet (zelfstandig) digitaal bankieren. We noemen hen Digistarters.

Wij hebben onderzocht wat Digistarters (de)motiveert en wat zij nodig hebben om meer zelfvertrouwen te creëren bij (de start van) online bankieren. Uit ons onderzoek blijkt dat Digistarters wel graag zelf aan de slag willen, maar niet altijd weten hoe en waar zij moeten beginnen.

Download het onderzoek

Meer weten?

Mail Mies