DDW'23

Meet the beacons

Van 21 tot 29 oktober is de Dutch Design Week (DDW) in Eindhoven! DDW nodigt dit jaar drie ontwerpers uit om als bakens (beacons) te dienen. Muzus is trots dat – naast de ontwerpers Stefan Diez, Yinka Ilori – ónze oprichters Sanne en Neele Kistemaker hiervoor gevraagd zijn.   

 Maar hoe zien Sanne en Neele hun rol als beacon tijdens de DDW? Wat gaan ze daar brengen en bereiken?  

De kracht van social design

Samenwerken aan een betere toekomst voor iedereen

Dat we als beacon zijn gekozen is niet alleen een fantastische erkenning van ons werk maar vooral ook van de social design sector. We zien deze rol als een kans om te benadrukken dat verbeelding en samenwerking de kracht is van het social design veld. Maar ook tussen social designers onderling.  Samenwerken op onderwerpen, samenwerken met verschillende disciplines, samenwerken met allerlei experts. Maar vooral samenwerken om een zo mooi mogelijke maatschappij voor de toekomst te realiseren. Eén waar we allemaal in willen leven.

Creativiteit en innovatie

De kracht van verbeelding

Verbeelding stimuleert innovatie en creativiteit. Het stelt ontwerpers in staat om buiten de traditionele grenzen te denken en nieuwe, unieke oplossingen voor sociale problemen te bedenken. Dit doel overstijgt vaak organisatie- en afdelingsgrenzen. Hierbij is het ontzettend belangrijk om een gemeenschappelijk doel voor ogen te hebben waar iedereen zich aan wil verbinden. Door je voor te stellen hoe dingen anders kunnen zijn, kunnen ontwerpers innovatieve benaderingen ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. 

Handvatten en tools voor verandering

Social Design in ontwikkeling

Het vakgebied van social design is enorm in opkomst en in ontwikkeling. Onze samenleving heeft veel complexe uitdagingen, die vragen om maakkracht. Maar de uitdagingen waar we voor staan kunnen niet opgelost worden door ontwerpers alleen. We kunnen niet alle problemen eventjes de wereld uit ontwerpen. Ontwerpers moeten sámen met mensen uit de gemeenschap en belanghebbenden werken aan oplossingen voor deze problemen. Ontwerpers zijn daarbij wel cruciaal, omdat ze de juiste vaardigheden en tools hebben. Onze missie is om mensen op allerlei plekken in die complexe systemen handvatten en tools te geven om te veranderen. 

‘’Onze samenleving heeft veel complexe uitdagingen, die vragen om maakkracht’’

Wij werken altijd samen met verschillende mensen, organisaties en vakgebieden. Het is essentieel dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Het proces is hierbij net zo belangrijk als het eindresultaat. Door heldere stappen te volgen en vertrouwen te hebben in het proces, kunnen we samen omgaan met onzekerheden en het onbekende. Dan wordt het leuk en boeiend. Het verbindt ons in een gezamenlijke missie en creëert brede steun voor de verandering waar we aan werken. 

Andere perspectieven zien

Thema DDW | Picture This

Het thema van de DDW is Picture This. Picture This gaat voor ons over de kracht van de verbeelding, waar we eerder over spraken.  Mensen kunnen zich moeilijk een voorstelling van de toekomst maken en bepalen wat ze nu echt belangrijk vinden. Ontwerpers kunnen juist heel goed omgaan met het onbekende. De gewenste toekomst voorstelbaar maken. Het onbekende tastbaar maken.  

‘’Om echt verandering teweeg te brengen en stappen te zetten naar een betere wereld, moeten we buiten onze eigen grenzen samenwerken.’’ 

Picture This gaat voor ons ook over andere perspectieven laten zien. Een leven dat niet jouw leven is in beeld brengen. Stel je eens voor hoe het is om in de bijstand te zitten. Stel je eens voor hoe het is om laaggeletterd te zijn. Stel je eens voor dat je geen kansen krijgt vanwege je culturele achtergrond.  Om echt verandering teweeg te brengen en stappen te zetten naar een betere wereld, moeten we buiten onze eigen grenzen gaan samenwerken. Over afdelingen en organisaties heen. Publiek en privaat. Creatief en niet-creatief. Om anders te gaan werken en anders te doen. 

Laat je meenemen in nieuwe perspectieven

DDW | ontwerpkracht voor een positieve verandering

Tijdens de Dutch Design Week vieren we de ontwerpkracht van de sector. De positieve verandering die we daarmee op gang kunnen brengen. We vinden het mooi om samenwerking tussen ontwerpers te zien. Allen met een gemeenschappelijk doel. We hopen ontwerpen te zien die verder gaan dan empathie, urgentie of besef van misstanden.

‘’Tijdens de Dutch Design Week vieren we de ontwerpkracht van de sector’’

Elk jaar is de DDW voor ons een bevestiging van hoe belangrijk ontwerpers zijn voor de veranderingen die nodig zijn. En hoe mooi de toekomst kan zijn. Laat je meenemen in de nieuwe perspectieven die je aangeboden worden en zet jezelf open voor verandering. Neem een kijkje in de toekomst en kom in beweging voor een betere wereld voor toekomstige generaties. Zien we jou tijdens de DDW?