#Gewoonmeedoen

Eén op de vier jongeren heeft een chronische aandoening. Deze jongeren worstelen vaak met het verenigen van uitdagingen met ambities. Hoe helpen we jongeren met een beperking om hun ambities, dromen en behoeften te ontdekken? Hoe zorgen we dat ze deze kunnen waarmaken? Met steun van het Agis Innovatiefonds ontwikkelden we in co-creatie met Mytylschool De Brug en Rijndam Revalidatie een lespakket over het belang van vrijetijdsbesteding voor jongeren met een chronische beperking.

Vrijetijdsbesteding voor jongeren met een beperking

Fase 1: Contextmapping

In de eerste fase van dit project verkenden we middels contextmapping interviews met jongeren, ouders, revalidatie artsen en therapeuten van Rijndam Revalidatie hoe we meer aandacht kunnen geven aan vrijetijdsbesteding van jongeren met een beperking. Veel aandacht gaat naar school en huiswerk en hobbies worden vaak vergeten. Vervoer is een grote drempel, het huidige aanbod is laag en voor nieuwe dingen proberen heb je zelfvertrouwen nodig.

Een lespakket voor school

Fase 2:#Gewoonmeedoen

We realiseerden ons dat een heel groot deel van het leven van jongeren op school afspeelt, en dit dé plek is om vrije tijd onder de aandacht te brengen. Juist omdat het sociale aspect zo’n belangrijke rol speelt in het leven van jongeren. Vrienden maken en samen zijn, daar draait het vaak om. In de tweede fase ontwikkelden we daarom in co-creatie een lespakket voor school om vrijetijdsbesteding onder jongeren met een beperking te stimuleren en organiseerden we vrijetijdsbesteding op school.

Meer weten?

Mail Helma