Discriminatie op de werkvloer

In onze samenleving vindt discriminatie plaats, en helaas ook op de werkvloer. Muzus heeft voor de Gemeente Amsterdam onderzoek gedaan naar het ervaren van discriminatie en uitsluiting als medewerker van de gemeente. Denk aan discriminatie, door het hebben van een (niet-zichtbare) beperking, onderdeel zijn van de LHBTQIA+ gemeenschap, gender, ouderschap, maar ook leeftijdsdiscriminatie, sociale klasse en opleidingsniveau.

Het onderzoek had 2 doelen: Discriminatie voorkomen en persoonlijke zorg verbeteren bij situaties als discriminatie speelt. Muzus heeft daarvoor de ervaring en behoeftes van medewerkers in de huidige situatie in kaart gebracht.

Kwetsbare onderwerpen

Voorbereid in gesprek

We spraken medewerkers die discriminatie, uitsluiting, agressie, pesten, en micro-agressie meemaken om uiteenlopende redenen. We hebben 40 diepte-interviews gedaan.  Omdat we een onafhankelijk bureau zijn, voelden de medewerkers zich vrijer om hun verhaal over deze kwetsbare onderwerpen te delen.

De deelnemers kregen vooraf vragen om zich voor te bereiden op het onderzoek. Hierdoor konden ze tijdens het interview hun ervaringen, zelfs die van tientallen jaren geleden, gestructureerd en in een veilige omgeving bespreken. “De empathie is er niet, ze denken “ach het is een grap”. Ze pakken het te luchtig op.”

Ik ben maar een vinkje voor de diversiteitsquota volgens mijn collega.
Ervaring en behoeftes

De basis voor handelingsperspectieven

Deelnemers deelden dat deze aanpak verhelderend en reflectief werkte en dat dit fijne gesprekken opleverde. Uit de diepte-interviews haalden we rijke ervaringen en behoeften, zoals het belang van een goede relatie tussen medewerker en leidinggevende. Ook haalden we inzichten op over de drempels en drijfveren om discriminatie te signaleren en melden. We spraken met medewerkers in drie groepen om hun inzichten te bevestigen en de eerste stappen te bepalen. Dit vormde de basis voor het advies om discriminatie te bestrijden en een inclusieve en diverse werkomgeving te bevorderen.

Ik denk soms zal ik een blonde pruik op zetten, ‘ik ben Hans, wil je nu wel met me samenwerken?'
Aandacht voor inclusie

Extern steun- en meldpunt

Met de aanbevelingen uit de onderzoeken gaat de gemeente verder aan de slag. Er wordt een extern steun- en meldpunt ingericht waar medewerkers, ook anoniem, terecht kunnen met ervaringen en voor steun. Ook wordt externe expertise over discriminatie en racisme betrokken bij de bestaande interne meldingsprocedure. Leidinggevenden krijgen extra ondersteuning bij de invulling vanhun sleutelrol, en er blijft aandacht voor inclusie bij werving, selectie en doorstroom van medewerkers.

Download het rapport

Meer weten?

Mail Sanne