Menu
Menu

Week van de Alfabetisering 3-9 september 2018

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid heeft grote impact op het dagelijks leven. Om aandacht hiervoor te vragen organiseert Stichting Lezen & Schrijven jaarlijks de Week van de Alfabetisering, waarbij in het hele land vele tienduizenden mensen, bedrijven en instellingen in actie komen voor goede basisvaardigheden voor iedereen. Ook Muzus werkt, samen met Lost Lemon, mee aan dit sociale vraagstuk!

Nederlandstalige laaggeletterden in beeld

Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem, waar tegelijkertijd een groot taboe op heerst. Dit geldt vooral voor laaggeletterden met een Nederlandstalige achtergrond. Als onderdeel van het programma Tel mee met Taal, hebben we de Nederlandstalige laaggeletterde in beeld gebracht. Lees hier meer over deze case, bekijk de door ons ontwikkelde personaset en deel deze!

Hoger bereik voor bibliotheken

Op dit moment voeren wij voor de Koninklijke Bibliotheek pilots uit bij 10 verschillende bibliotheken, om een aanbod, afgestemd op deze doelgroep, te ontwikkelen. Binnen deze pilots begeleiden we taalcoördinatoren om hun strategie voor hoger bereik te ontwikkelen. We leren wat de inhoud van de strategiekit moet zijn en geven die vorm. Het DoeBoek voor de bibliotheken is bijna klaar!

Wijzer in communicatie

Hoe kunnen hulpverleners het gesprek aangaan over laaggeletterdheid met mensen in schulden en armoede? En hoe zit dit op het vlak van werk? Voor de Stichting Lezen en Schrijven kijkt Muzus specifiek naar deze twee groepen; we ontwikkelen communicatiewijzers voor professionals werkzaam in deze velden. In de Week van de Alfabetisering brengt Stichting Lezen en Schrijven de eerste inzichten hiervan naar buiten. Muzus kijkt de komende tijd met de doelgroep of de ontwikkelde communicatie­wijzers effectief zijn.

  • Spoorsingel 23
  • 2613 BE Delft