Menu
Menu

De klant is expert

Contextmapping is dé methode voor inzicht in de leefwereld van échte mensen (TU Delft, 2005). Wij zien jullie klanten als experts van hun ervaringen. Hierbij is ‘make and say’ het basisprincipe. Met generatieve technieken brengen jouw klanten hun behoeften in kaart, vóórdat ze dit aan onze designers vertellen.

 

Dieper liggende kennis en waarden

Bij nieuwe producten en diensten, gaat het over de toekomst. Muzus haalt behoeften en belangen naar boven, die niet op het puntje van je tong liggen. Met contextmapping zoeken we met mensen naar dromen, wensen, angsten, aspiraties en ideeën.

Generatieve technieken voor latente kennis

Mensen bezitten latente kennis, die ze moeilijk uiten of nog onbewust van zijn. We maken mensen bewust door herinneringen en ervaringen te bespreken. Door eerst te laten maken en dán pas vertellen, ontdekken we samen wat mensen diep van binnen weten, voelen en dromen.

Heden, verleden en dán toekomst

Het ophalen van positieve en negatieve herinneringen helpt dieper­liggende kennis te ontdekken. Het is belang­rijk om vanuit het heden te reflecteren op het verleden, voordat we inzicht krijgen in wensen, dromen en angsten die ten grondslag liggen aan behoeften voor de toekomst.

Contextmapping neemt mensen in kleine stapjes mee om behoeften te ontdekken en uiten. De methode levert naast inzicht ook betrokkenheid. Jouw klanten voelen zich mede-eigenaar. Ze zijn gemotiveerd, omdat hun expertise bijdraagt. Dit biedt kansen voor verdere betrokkenheid in de toekomst.

Samen de diepte in

We verkennen behoeften van een relatief klein aantal klanten. Uitkomsten zijn geen percentages of aantallen om een bestaand inzicht te bewijzen, maar nieuwe onontgonnen richtingen.

Een project boekt resultaten op verschillende niveaus:

  • Een structurele relatie tussen partijen, zoals bedrijf, klant en ontwerpteam;
  • Een gedeelde taal;
  • Inspiratie, informatie en empathie op verschillende niveaus;
  • Uitgekristalliseerde vragen en blinde vlekken.
  • Ontkrachte of bevestigde vooroordelen over een klant(groep)
  • Spoorsingel 23
  • 2613 BE Delft