Toegankelijk digitaal bankieren

In Nederland kunnen 2,5 miljoen mensen niet zelfstandig hun digitale bankzaken regelen. Deze mensen zijn afhankelijk van familie of hun sociale kring en minder zelfredzaam. Eerder hebben we hiervoor de Toolkit digitaal bankieren ontwikkeld.  Maar hoe bereik je de doelgroep? Hoe bied je de juiste ondersteuning? En op welke manier? Deze vragen stonden centraal bij twee verschillende projecten over digitaal bankieren die sterk in verbinding staan met elkaar. Bij het eerste project hebben we het ideale bankinformatiepunt ontworpen. Maar hoe werkt digitaal bankieren in de praktijk? De vervolgstap was het ontwikkelen van een workshop waarbij mensen leren over digitaal bankieren en hiermee aan de slag gaan.

In gesprek over digitaal bankieren

Een bankinformatiepunt

Een fysieke plek waar je terecht kunt voor je vragen over digitale bankvragen. Dat zou voor een grote groep mensen ideaal zijn bleek uit onderzoek van Alliantie Digitaal Samenleven en Betaalvereniging Nederland. Maar hoe ziet zo’n ideaal bankinformatiepunt eruit? We hebben dit onderzocht en daarbij onderscheid gemaakt tussen drie groepen. Minder geletterden, ouderen met een niet Nederlandse achtergrond en digistarters. Samen met hen hebben we gekeken naar wensen en behoeften? Sommige mensen willen bijvoorbeeld directe oplossingen en hulp voor urgente problemen, terwijl anderen streven naar volledige digitale zelfredzaamheid. Het project heeft geresulteerd in een onderzoeksrapport waarin we concrete aanleiding geven tot het mensgerichter (her)ontwerpen van deze informatiepunten.

Uitleg over digitaal bankieren

Een interactieve workshop

Betaalvereniging Nederland wilde naast het uitrollen van bankinformatiepunten ook workshops organiseren. Want hoe werkt digitaal bankieren precies en is het wel betrouwbaar?

Onze opdracht was de vormgeving van de workshops. We hebben materiaal ontwikkeld en een handleiding geschreven voor de workshopbegeleider. De focus ligt hierbij op inzicht krijgen in de krachten en uitdagingen van bezoekers. Zodat de workshopbegeleider flexibel om kan gaan met onderwerpen die spelen. De workshops worden gegeven door ex-bankmedewerkers, vrijwilligers en andere professionals. Bekijk ook de video over de ’toegankelijk bankieren workshop’ van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Inzicht in kennis

Pilotworkshops

Het workshopmateriaal verlaagt de drempel om over bepaalde onderwerpen te praten en stimuleert interactie. Ook speelt een workshop in op kennis van mensen en het geeft inzicht in wat ze willen leren. De workshops zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met zowel deelnemers als workshopbegeleiders, om zo vanuit beide perspectieven te ontdekken wat goed werkt.

#krachtenbundelen

Samenwerken aan digitaal bankieren

De projecten rond digitaal bankieren zijn uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met Betaalvereniging Nederland en Alliantie Digitaal Samenleven. Er zijn xx bankinformatiepunten waar men terecht kan met vragen. Er zijn 22 bankinformatiepunten waar men terecht kan met vragen. In 2024 worden er 150 workshops gegeven. 

Meer weten?

Mail Puck