Samen werken aan een gezond Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft gemiddeld de laagste gezonde levensverwachting van Nederland en ook zijn de gezondheidsverschillen het grootst. De provincie staat dan ook voor grote opgaven op het gebied van volksgezondheid, zorg en een gezonde leefomgeving. In samenwerking met de provincie ontwikkelde Muzus een werkvorm voor interactieve themasessies waarin beleidsmakers, wetenschappers, professionals en betrokkenen samenkomen voor kennisuitwisseling. De resultaten uit deze sessie vormen de basis voor de Healthy Society Map, een online platform dat kennis koppelt aan professionals.

Draagvlak creëren

Gezondheidsthema’s uitwerken

Om ervoor te zorgen dat de inhoud van de gezondheidsthema’s wordt samengesteld en gedragen door de betrokken wetenschappers, beleidsmakers en professionals heeft Muzus een werkvorm ontwikkeld die ervoor zorgt dat de betrokkenen in een dagdeel, in co-creatie een thema kunnen uitwerken. Wij hielpen met het bepalen van een heldere focus en ontwikkelden een stappenplan, het draaiboek, gelamineerde posters en templates.

Train-the-trainer

Valideren en optimaliseren

Tijdens drie themasessies valideerden en optimaliseerden we de werkvorm. We observeerden, verzamelden feedback van participanten en gebruikten het train-the-trainer principe om de opdrachtgevers te trainen om deze werkvorm zelf succesvol in te zetten voor  volgende themasessies.

“Het was fijn om in dit project te kunnen bouwen op de ervaring en inzet van Muzus. Ze hebben goed geluisterd naar onze wensen en met ons meegedacht bij het ontwikkelen van een passende werkvorm voor de ontwerpsessies voor de Healthy Society Map. Daardoor hadden we aan slechts een beperkt aantal iteraties voldoende om uit te komen op een werkvorm die prettig is voor de deelnemers, de gewenste uitkomsten oplevert en die we goed zelf kunnen toepassen.”

 

Zijn jullie op zoek naar een vorm om in échte co-creatie een diverse groep stakeholders samen te brengen? Of hebben jullie meer behoefte aan die collectieve intelligentie maar heb je de juiste structuur hiervoor nog niet gevonden? Lees meer via de onderstaande link.

Co-creatie werkvormen

Meer weten?

Mail Emmy