Pensioen tastbaar maken

Voor de meeste mensen is pensioen iets waar ze pas aan het einde van hun carrière bewust mee bezig zijn. Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn. Mensen stellen het gesprek over later uit. Want een gesprek over de toekomst, voelt altijd te vroeg, totdat het te laat is. Mensen kunnen zich geen voorstelling maken van de toekomst.

Bekijk hier een video over het project

In gesprek met de toekomst

De Toekomstbiecht

De uitdaging van dit social design project, ligt in het meer tastbaar en voelbaar maken van pensioen vanuit de individuele beleving van mensen. Voor dit vraagstuk is niet één probleemeigenaar aan te wijzen, we moeten hierin anders werken en anders samenwerken, met de hele sector. Met de design interventie De Toekomstbiecht, waarin de telefoon rinkelt en je een voicemailbericht uit jouw toekomst hoort, gaan we de dialoog aan met Nederlanders over mogelijke toekomsten en hun behoeften hierin. We creëren in co-creatie een toekomstige wereld met de Vision in Product Design methodiek en we ontwerpen oplossingen in co-creatie met het consortium om pensioen tastbaarder te maken voor mensen.

Meer weten?

Mail Sanne