Op reis naar hulp en ondersteuning binnen de Hoeksche Waard

De zoektocht naar passende hulp binnen de gemeente is voor veel inwoners complex. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van inkomensondersteuning of WMO. Waar begin je met zoeken? En wie spreek je aan als je ergens mee zit of hulp nodig hebt? In opdracht van de Gemeente Hoeksche Waard deden we behoefteonderzoek onder de inwoners.

Hoe ga jij het gesprek aan?

Op reis door de Hoeksche Waard

Iedereen zoekt op een eigen manier passende hulp. Sommige mensen lossen zelf hun problemen op. Anderen zoeken steun in hun directe omgeving. En weer anderen stappen vroegtijdig naar de gemeente met hun hulpvraag.

Om dit verschil te begrijpen gebruikten we twee verschillende onderzoeksmethoden. Als eerste hebben we willekeurige mensen op straat aangesproken om te praten over hun relatie met de gemeente en de dienstverlening. Daarnaast hebben we contextmapping interviews gehouden met inwoners. Zo kregen we inzicht in hun persoonlijke ervaringen en behoeften. Door middel van de twee methoden hebben we een volledig beeld van de behoeften en wensen van de inwoners van de Hoeksche Waard.

Verschil in aanpak

De Hoeksche Waard als gemeenschap

De Hoeksche Waard wordt gekenmerkt door landelijke dorpen en steden, omringd door uitgestrekte groene velden. Mensen wonen relatief ver van elkaar af. Hierdoor zoeken mensen vaak hulp binnen hun eigen sociale kringen. Het kan lastig zijn voor bewoners om specifieke hulpvragen bij (gemeentelijke) instanties aan te kaarten, omdat zij soms verder van de inwoners af staan.

Het besef en de erkenning van onze eigen behoefte aan hulp zijn cruciaal. Maar wat maakt dat iemand een hulpvraag heeft? En is die persoon zich daar zelf ook van bewust?

Als je hulp nodig hebt zit je heel hoog in je emoties en dan is het moeilijk om de juiste dingen te doen en te vinden.
Vooruithelpen van inwoners

Verbetering van de dienstverlening

Dit project is uitgevoerd in opdracht van en in samenwerking met de Gemeente Hoeksche Waard. De opgeleverde materialen gebruikt de gemeente om de diverse behoeften van inwoners helder te krijgen. Met als uiteindelijke doel een betere dienstverlening richting inwoners.

Meer weten?

Mail Helma