Kopkrakers

Al vanaf 2019 werken we aan het realiseren van een evidence based practice in het domein werk en inkomen. In samenwerking met MinSZW, UWV, TNO, Movisie, Divosa, SAM, de Landelijke Cliëntenraad en een groot aantal gemeenten ontwikkelden we Kopkrakers. Een app en intervisie tool waarbij dilemma’s triggeren om te verdiepen in wetenschappelijke kennis.

Een app voor professionals

Welke werkwijze kies jij?

In de app krijg je een dilemma voorgeschoteld en moet je kiezen tussen twee handelingsopties, beide goed. Daarmee komen klantmanagers en andere re-integratieprofessionals in aanraking met verschillende werkwijzen met verschillende onderbouwing. Dat triggert om onderling in gesprek te gaan: wat kies jij, en waarom?

Onderzoek in de praktijk

Warm ontvangen

Kopkrakers is vanaf de start warm ontvangen door zowel professionals als beleidsmakers: eindelijk een instrument dat onderzoek verbindt aan de praktijk, en stimuleert tot het gesprek over de manier van werken in de complexe wereld van mensen begeleiden naar werk.

Afgelopen jaar heeft Muzus in opdracht van ZonMw samen met De Voorhoede de eerste versie van de app gebouwd. En samen met TNO uitgetest bij gemeenten en UWV. De klantmanagers en andere professionals die de kopkrakers uitprobeerden waren enthousiast over het concept. Zo zeer zelfs dat werd gevraagd of er ook geen kopkrakers konden worden ontwikkeld voor hun leidinggevenden; dan konden zij op een laagdrempelige manier kennis maken met de weerbarstigheid van het uitvoerende werk van de professionals.

Meer weten?

Mail Neele