De Kunst Van Later

Het Nederlandse pensioenstelsel staat voor een uitdaging door de groei van zzp’ers, vooral in de creatieve sector. Met 12,2% zzp’ers boven het Europese gemiddelde en 72% in de creatieve industrie. Het plannen voor de toekomst, met name voor pensioen, is voor veel mensen een uitdaging. Later is een lastig iets. “Iedereen wil oud worden, maar niemand wil oud zijn’’. De toekomstige ik, voelt namelijk helemaal niet als jijzelf. Het is een vreemde, waar je nog geen verantwoordelijkheid voor voelt. Voor veel zzp’ers is later, te laat om nog iets te ondernemen voor hun pensioen en hun later goed in te richten.  

Inzichten voor later

Project: De kunst van later

Het project “De Kunst Van Later” onderzocht dit probleem en ontwikkelde oplossingen voor de oudedagsvoorziening van deze culturele en creatieve zzp’ers. Het benadrukt de noodzaak om financiële en sociale ondersteuning te bieden aan zzp’ers deze groep. Zo kunnen zelfstandige creatieve mensen een goed pensioen opbouwen. En voelen zij zich financieel veilig na hun werkzame leven. 

Een goed gesprek over pensioen

Zoë de Ziener Zonder Personeel

Alle creatieve en culturele zzp’ers zijn bezig met hun financiële zelfredzaamheid. Maar bij wie zij de verantwoordelijkheid willen leggen verschilt. Voor zzp’ers die aangeven dat de noodzaak van pensioen niet vergroot hoeft te worden, is Zoë de Ziener Zonder Personeel ontwikkeld. Zoë is een digitale financiële waarzegger en speelt in op de verbeeldingskracht van zzp’ers om hen na te laten denken over later. Op een laagdrempelige manier geeft Zoë een kijkje in de toekomst. Keuzes die je nu maakt kunnen van invloed kunnen zijn op je latere leven. Ontdek wat de toekomst voor jou in petto heeft. Kom naar de DDW! Laat je inspireren door Zoë. Voor uitgebreide informatie neem ook een kijkje op de website – De Kunst Van Later.  

Bezoek Zoë
Ik had nooit gedacht te willen stoppen. Maar een week op een festival werken, viel me vorige week toch wel zwaar.
Inzicht in de mogelijkheden

Pensioenkijker

Een deel van de culturele en creatieve zzp’ers heeft behoefte om het pensioen beter te regelen, maar weet niet wat de mogelijkheden zijn. Elke zzp’er is uniek. Daarom is het belangrijk voor een zzp’er om een manier van pensioenopbouw te kiezen die aansluit bij de behoefte. We ontwikkelden de Pensioenkijker om ZZP’ers inzicht te geven in de mogelijkheden van pensioenopbouw. Deze tool zorgt dat zzp’ers met meer vertrouwen een keuze kunnen maken over hoe zij hun oudedagsvoorziening willen regelen. Zo wordt de stap naar een goede oudedagsvoorziening verkleind. 

Een zelf geïnitieerd project

Samenwerken binnen een groot consortium

In dit vraagstuk is er niet één probleemeigenaar aan te wijzen. Daarom werkten we gedurende het hele project samen met diverse partners en culturele en creatieve zzp’ers. Het project is geïnitieerd door Muzus, Motivaction, Think+DO en 3310 School for Millennials. Daarnaast is er samengewerkt met Platform ACCT, Ministerie van SZW, Nibud, Bright Pensioen, PGB pensioendiensten, PFZW, TodayTomorrow, Toffey, Sofie van Greevenbroek en theatermaker Simon Weeda.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door het programma Innovatielabs, dat een impuls geeft aan nieuwe veerkracht in de culturele en creatieve sector. Dit programma wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en CLICKNL in opdracht van het ministerie van OCW.

Bekijk meer op www.dekunstvanlater.nl

Meer weten?

Mail Roos