Genomineerd voor de Dutch Design Awards 2021

Als verrekenen een beperking is

Werk. Voor de meeste mensen een bron van inkomsten. Echter, voor mensen met een uitkering geldt dit vaak niet, bleek uit onderzoek met 497 respondenten met ervaring met inkomstenverrekening. Van de werkende respondenten bleek dat 61% in financiële problemen komt door de manier waarop hun inkomsten worden verrekend met de uitkering. Bij 92% van de respondenten leidt deze inkomstenverrekening tot onzekerheid over hun inkomen.

Serious game

1 uur in de bijstand

Vaste lasten niet kunnen betalen of geld moeten lenen bij familie voor boodschappen. Dit veroorzaakt stress, angst en onzekerheid. Naast het onderzoeksrapport, maakten we de serious game ‘Eén uur in de bijstand’ en plaatsten ervaringsverhalen op www.loontwerken.nu.

“Deze game laat je echt ervaren hoe het is om te maken te krijgen met dit soort keuzes.”
Genomineerd

Dutch Design Awards

Dit project werd genomineerd voor een Dutch Design Award in de categorie Design Research. We werkten we samen met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, UWV en diverse gemeenten. Met de conclusies en aanbevelingen uit het rapport roepen we wetgever en uitvoering op om inkomenszekerheid weer centraal te stellen. Kamervragen waren het effect. Op korte termijn kunnen UWV en gemeenten al aan de slag met onze praktische inzichten en ontworpen materialen. En daarna volgt grondiger systeemverandering.

Meer weten?

Mail Sanne