Menu
Menu

Het is be­lang­rijk om in­zicht­en em­pathisch te com­mu­ni­ceren, zodat je samen kunt ver­nieuw­en. Je leert welke data je nodig hebt om jouw verhaal rijk te ver­beeld­en. De tech­nieken die behandeld worden zijn de stake­holder­map, persona’s en profielen, klant­reizen en de service design blueprint.

Master­class

Een halve of een hele dag aan de slag met theorie en ver­beeldings­tech­nieken praktisch toepassen.

Halve dag: Een intro­ductie in service design en ver­schil­lende ver­beeld­ings­tech­nieken. Ook leer je een profiel op te stellen met een bij­be­horende klan­treis.

Hele dag: Het­zelfde als in de halve dag, maar nu ga je in de middag verder met ver­rijken van de profielen naar persona’s.

Training

Twee aan­een­gesloten workshop­dagen. Deel­name wordt beloond met een certificaat.

In de training leer je meer dan in de masterclass. Zoals ver­beeld­ings­tech­nieken toe­passen, hoe ver­beel­dings­technieken aan­sluiten bij ver­schil­lende vraag­stuk­ken en hoe je jouw visualisatie kunt gebruiken in co-creatie.

Meer?

Leer meer over context­mapping en wat je kunt met de verbeelde inzichten. Bekijk verdiepen en vernieuwen!

  • Spoorsingel 23
  • 2613 BE Delft