Menu
Menu

Goed taalaanbod richt zich op dagelijkse vaardigheden

Als service design bureau in het sociale domein zijn we inmiddels expert op het gebied van laaggeletterdheid & lage basisvaardigheden. Samen met Lost Lemon doken we in dit onderwerp. Dit najaar leveren we drie projecten op voor de laaggeletterde Nederlander, de animo voor onze presentaties is enorm!

Kan je je voorstellen dat je niet naar een restaurant durft, omdat je de menukaart niet begrijpt?

De uitdaging: Hoe bereiken we Nederlandstaligen met beperkte basisvaardigheden én kunnen we hen motiveren om hieraan te werken? Door middel van contextmapping met de doelgroep leerden we dat het niet puur gaat om lezen en schrijven, maar ook om dagelijkse vaardigheden zoals het kopen van een treinkaartje of medicijnen gebruiken. De personaset ‘Laaggeletterden in beeld’ voor Tel Mee Met Taal is gebaseerd op verhalen van échte laaggeletterde Nederlanders. Deze kennis zetten we in voor de strategiekit Hoger bereik. Zo kunnen laaggeletterden geholpen worden met passend taalaanbod.

“Er ging een hele wereld voor me open. Ik kon daarvoor mijn eigen naam niet eens schrijven.”

‘Taal’ is een verboden woord

Veel mensen met lage basisvaardigheden willen juist hulp bij alledaagse dingen. In tien pilots met bibliotheken is uitgeprobeerd hoe je daarbij passend aanbod kan ontwikkelen. Conclusie? Werken vanuit de doelgroep, vanuit het aanbod of de vindplaats. Bijvoorbeeld de laaggeletterde ZZP’er in de bouw. Die stapt met zijn ondernemersvragen naar de boekhouder en ziet zijn vraag niet als een taal-vraag. Met de Strategiekit Hoger bereik werkt een bibliotheek iteratief door naar buiten te treden en met nieuwe vindplaatsen taalaanbod te ontwikkelen. De printversie van het stappenplan werd door 150 bibliotheken meegenomen. Op naar hoger bereik!

“Itereren… kan je leren!”

  • Spoorsingel 23
  • 2613 BE Delft

Kom langs! We horen graag wat jouw uitdaging is.